Ogłoszenie Wójta Gminy Mieleszyn o wszczęciu inwestycji celu publicznego