W sprawie:
uznania petycji T.G. za niezasługującą na uwzględnienie

Data uchwały:
2021-03-12

Numer uchwały:
XIX/138/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia