W sprawie:
uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieleszyn w 2021 roku

Data uchwały:
2021-03-12

Numer uchwały:
XIX/137/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego