W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na 2021 r.

Data uchwały:
2021-03-12

Numer uchwały:
XIX/136/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia