W sprawie:
zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Mieleszynie

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
XVIII/134/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia