W sprawie:
przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieleszyn

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
XVIIII/133/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia