INFORMACJA

 

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Mieleszynie informuje, że w dniu 25 października 2015 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 600.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 700 do 2100.                                                  

 

                                                                                                                                                    

               Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

                w Mieleszynie       

 

                  /-/  Agata Kujawska    

 

==============================================================================

INFORMACJA

 

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Mielnie informuje, że w dniu 25 października 2015 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 600.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 700 do 2100.                                                  

 

                                                                                                                                                      

               Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

                   w Mielnie              

 

     /-/  Dorota Małgorzata Perlik   

 

===================================================================================

INFORMACJA

 

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łopiennie informuje, że w dniu 25 października 2015 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 600.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 700 do 2100.                                                  

 

                                                                                                                                                       

               Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

                   w Łopiennie

 

             /-/ Elżbieta Wawrzyk ====================================================

INFORMACJA

 

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Karniszewie informuje, że w dniu 25 października 2015 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 600.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 700 do 2100.                                               

                                                                                                                                                       

               Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

                w Karniszewie

 

            /-/  Stanisława Mazur