INFORMACJA
WÓJTA GMINY MIELESZYN

o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

        

        Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) informuję, że sporządzono spis wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

        Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego od dnia 5 października 2015 r. w Urzędzie Gminy w Mieleszynie pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu.

        Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie.

 

 

                       Wójt

            /-/ Janusz Kamiński