ZARZĄDZENIE NR 43/2015

WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 5 października 2015 r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

                

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017) Wójt Gminy Mieleszyn zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

          Wójt

/-/ Janusz Kamiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 43/2015

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 5 października 2015 r.

 

 

     

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Mieleszynie

siedziba: Świetlica Wiejska, Mieleszyn 24a, 62-212 Mieleszyn

 

 

1.

Monika Anna Szulc

zam. Łopienno

 

zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

2.

Łukasz Kasperski

zam. Mieleszyn

 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

 

3.

Aleksandra Krystyna Winiarska

zam. Mieleszyn

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz?15"

 

4.

Dominika Żok

zam. Mieleszyn

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

5.

Marta Katarzyna Kucharska

zam.  Łopienno

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 

6.

Agata Kujawska

zam. Mieleszyn

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

7.

Sylwia Adamczewska

zam. Dębłowo

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

 

8.

Patrycja Maria Bilińska

zam. Borzątew

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 

9.

Renata Maria Kobrzyńska

zam. Mieleszyn

 

wskazana przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

 

          Wójt

/-/ Janusz Kamiński

 

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 43/2015

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 5 października 2015 r.

 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza 2 w Mielnie

siedziba: Świetlica Wiejska, Mielno 33, 62-212 Mieleszyn

 

1.

Dorota Małgorzata Perlik

zam. Mielno

 

zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

2.

Tamara Anna Gruszczyńska

zam. Mieleszyn

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

 

3.

Ewa Tomaszewska

zam. Mielno

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

4.

Klaudia Anna Jasińska

zam. Popowo-Ignacewo

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

                                   

5.

Magdalena Błachowiak

zam. Mielno

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

6.

Sławomir Cezary Ciesielski

zam. Dębłowo

 

zgłoszony  przez Komitet Wyborczy KORWiN

 

7.

Ewelina Kinga Mazur

zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 

8.

Ewa Mirosława Nitka

zam. Mieleszyn

 

wskazana przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

 

 

          Wójt

/-/ Janusz Kamiński

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 43/2015

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 5 października 2015 r.

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łopiennie

siedziba: Szkoła Podstawowa, Łopienno 117, 62-213 Łopienno

 

1.

Aleksandra Wasela

zam. Łopienno

 

zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

2.

Edyta Rossa

zam. Łopienno

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

 

3.

Joanna Helena Sulej

zam. Łopienno

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz?15"

 

4.

Janusz Liberski

zam. Łopienno

 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

5.

Elżbieta Wawrzyk

zam. Łopienno

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 

6.

Maria Małgorzata Chruściel

zam. Łopienno

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

7.

Olga Hajkowska

zam. Łopienno

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

 

8.

Małgorzata Lisiecka

zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 

9.

Wioleta Mataczyńska

zam. Łopienno

 

wskazana przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

 

          Wójt

/-/ Janusz Kamiński

 

 

 

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 43/2015

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 5 października 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Karniszewie

siedziba: Szkoła Podstawowa, Karniszewo 11a, 62-212 Mieleszyn

 

           

1.

Joanna Szymańska

zam. Popowo Tomkowe

 

zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

2.

Michalina Kasperska

zam. Mieleszyn

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

 

3.

Szymon Leszek Wojtaszak

zam. Świątniki Wielkie

 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz?15”

 

4.

Paweł Tubacki

zam. Karniszewo

 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

5.

Lidia Mościcka

zam. Łopienno

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 

6.

Stanisława Mazur

zam. Mieleszyn

 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

7.

Dawid Łukaszewski

zam. Dębłowo

 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN

 

8.

Sandra Żołyńska

zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 

9.

Karol Łapiński

zam. Mieleszyn

 

wskazany przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

          Wójt

/-/ Janusz Kamiński