Wykaz podatników, którym umorzono, odroczono, rozłożono na raty zaległości podatkowe,

którym udzielono pomocy publicznej za 2014 rok

L.p.

Nazwisko i imię

Forma pomocy

1 Adamczak Jacek Zwrot podatku akcyzowego
2 Adamczewski Bartłomiej Zwrot podatku akcyzowego
3 Amborski Paweł  Zwrot podatku akcyzowego
4 Arwoński Zbigniew Zwrot podatku akcyzowego
5 Andrzejewski Piotr Zwrot podatku akcyzowego
6 Baier Jan Zwrot podatku akcyzowego
7 Baran Mariusz Zwrot podatku akcyzowego
8 Bartczak Jarosław Zwrot podatku akcyzowego
9 Bazułka Jan Zwrot podatku akcyzowego
10 Bereźnicki Tadeusz Zwrot podatku akcyzowego
11 Berlik Jerzy Zwrot podatku akcyzowego
12 Berlik Piotr Zwrot podatku akcyzowego
13 Bielak Marian Zwrot podatku akcyzowego
14 Biliński Zbigniew Zwrot podatku akcyzowego
15  Biront Arkadiusz Zwrot podatku akcyzowego
16 Blejwas Wojciech Zwrot podatku akcyzowego
17 Bosacka Anna Zwrot podatku akcyzowego
18 Boźejewicz Piotr Zwrot podatku akcyzowego
19 Bracław Tadeusz Zwrot podatku akcyzowego
20 Brożek Marek Zwrot podatku akcyzowego
21 Bydełek Rafał Zwrot podatku akcyzowego
22 Cegiel Hanna Zwrot podatku akcyzowego
23 Cegiel Sebastian Zwrot podatku akcyzowego
24 Cegiel Taduesz Zwrot podatku akcyzowego
25 Cegiel Wacław Zwrot podatku akcyzowego
26 Cegiel Wojciech Zwrot podatku akcyzowego
27 Chrzan Sławomir Zwrot podatku akcyzowego
28 Chuda Marta Zwrot podatku akcyzowego
29 Ciesielski Sławomir Zwrot podatku akcyzowego
30 Cieślewicz Roman Zwrot podatku akcyzowego
31 Cieślewicz Łukasz Zwrot podatku akcyzowego
32 Czechowski Bogdan Zwrot podatku akcyzowego
33 Częstochowski Michał Zwrot podatku akcyzowego
34 Częstochowski Zbigniew Zwrot podatku akcyzowego
35 Dalbor Janusz Zwrot podatku akcyzowego
36 Danelski Marek Zwrot podatku akcyzowego
37 Dereziński Zdzisław Zwrot podatku akcyzowego
38 Domagalski Sławomir Zwrot podatku akcyzowego
39 Domagalski Zbigniew Zwrot podatku akcyzowego
40 Drabicki Adam Zwrot podatku akcyzowego
41 Dzierżanowski Władysław Zwrot podatku akcyzowego
42 Frankiewicz Andrzej Zwrot podatku akcyzowego
43 Fromm Andrzej Zwrot podatku akcyzowego
44 Fromm Waldemar Zwrot podatku akcyzowego
45 Gaczkowska Bożena Zwrot podatku akcyzowego
46 Gallas Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
47 Gans Kornelia Zwrot podatku akcyzowego
48 Gilewski Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
49 Grajczak Bronisław Zwrot podatku akcyzowego
50 Gręzicka Marlena Zwrot podatku akcyzowego
51 Gręzicki Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
52 Gręzicki Marcin Zwrot podatku akcyzowego
53 Głowska Anna Zwrot podatku akcyzowego
54 Jakimowicz Tadeusz Zwrot podatku akcyzowego
55 Jakubek Lucjan Zwrot podatku akcyzowego
56 Jakubowska Angelika Zwrot podatku akcyzowego
57 Janas Stanisław Zwrot podatku akcyzowego
58 Janka Andrzej Zwrot podatku akcyzowego
59 Janka Edmund Zwrot podatku akcyzowego
60 Janke Grzegorz Zwrot podatku akcyzowego
61 Jasiński Hieronim Zwrot podatku akcyzowego
62 Jusiak Jerzy Zwrot podatku akcyzowego
63 Jóźwiak Marcin Zwrot podatku akcyzowego
64 Kaczmarek Dariusz Zwrot podatku akcyzowego
65 Kajtanowski Gabriel Zwrot podatku akcyzowego
66 Kapciński Andrzej Zwrot podatku akcyzowego
67 Kapciński Walenty Zwrot podatku akcyzowego
68 Kapciński Zbigniew Zwrot podatku akcyzowego
69 Karcz Roman Zwrot podatku akcyzowego
70 Karwańska Graźyna Zwrot podatku akcyzowego
71 Kaszuba Agata Zwrot podatku akcyzowego
72 Kaszuba Eligiusz Zwrot podatku akcyzowego
73 Kałasz Dariusz Zwrot podatku akcyzowego
74 Klimacki Piotr Zwrot podatku akcyzowego
75 Klucz  Mirosława  Zwrot podatku akcyzowego
76 Kolasiak Wiktor Zwrot podatku akcyzowego
77 Koronka Waldemar Zwrot podatku akcyzowego
78 Kotula Zygmunt Zwrot podatku akcyzowego
79 Kozioł Ryszard Zwrot podatku akcyzowego
80 Kożuch Marek Zwrot podatku akcyzowego
81 Krysiński Michał Zwrot podatku akcyzowego
82 Krysiński Łukasz Zwrot podatku akcyzowego
83 Król Aneta Zwrot podatku akcyzowego
84 Kuszak Marek Zwrot podatku akcyzowego
85 Kwapich Mieczysław Zwrot podatku akcyzowego
86 Kwiatkowska Danuta Zwrot podatku akcyzowego
87 Kłosin Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
88 Latarowski Henryk Zwrot podatku akcyzowego
89 Lenarczyk Janusz Zwrot podatku akcyzowego
90 Lenarczyk Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
91 Lenarczyk Zenon Zwrot podatku akcyzowego
92 Lesiński Marek Zwrot podatku akcyzowego
93 Macioszek Danuta Zwrot podatku akcyzowego
94 Macioszek Eryk Zwrot podatku akcyzowego
95 Macioszek Grzegorz Zwrot podatku akcyzowego
96 Macioszek Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
97 Malak Eugeniusz Zwrot podatku akcyzowego
98 Marzyńska Kamilla Zwrot podatku akcyzowego
99 Marzyński Wojciech Zwrot podatku akcyzowego
100 Matuszak Marian Zwrot podatku akcyzowego
101 Maziarczuk Adam Zwrot podatku akcyzowego
102 Meller Eugeniusz Zwrot podatku akcyzowego
103 Mikołajczak Jerzy Zwrot podatku akcyzowego
104 Mikuła Jakub Zwrot podatku akcyzowego
105 Mikuła Maciej Zwrot podatku akcyzowego
106 Mortek Tadeusz Zwrot podatku akcyzowego
107 Mortek Tomasz Zwrot podatku akcyzowego
108 Moskal Mirosław Zwrot podatku akcyzowego
109 Mościcki Adam Zwrot podatku akcyzowego
110 Mróz Grzegorz Zwrot podatku akcyzowego
111 Mucha Grzegorz Zwrot podatku akcyzowego
112 Muszyński Bogusław Zwrot podatku akcyzowego
113 Mądra Ewa Zwrot podatku akcyzowego
114 Nadolny Eugeniusz Zwrot podatku akcyzowego
115 Nadolski Mirosław Zwrot podatku akcyzowego
116 Narowska Stanisława Zwrot podatku akcyzowego
117 Narowski Tomasz Zwrot podatku akcyzowego
118 Nitka Andrzej Zwrot podatku akcyzowego
119 Nowak Leszek Zwrot podatku akcyzowego
120 Nowak Michał Zwrot podatku akcyzowego
121 Nowak Tomasz Zwrot podatku akcyzowego
122 Nowak Zdzisław Zwrot podatku akcyzowego
123 Nowicki Stanisław Zwrot podatku akcyzowego
124 Ogórkiewicz Sławomir Zwrot podatku akcyzowego
125 Ostrowski Ryszard Zwrot podatku akcyzowego
126 Owczarek Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
127 Owczarek Radosław Zwrot podatku akcyzowego
128 Pater Tomasz Zwrot podatku akcyzowego
129 Pawlak Jarosław Zwrot podatku akcyzowego
130 Pawlicka Agnieszka Zwrot podatku akcyzowego
131 Pawęzka Edward Zwrot podatku akcyzowego
132 Pawęzka Mikołaj Zwrot podatku akcyzowego
133 Pawłowska Krystyna Zwrot podatku akcyzowego
134 Piasecka Jadwiga Zwrot podatku akcyzowego
135 Pilachowski Władysław Zwrot podatku akcyzowego
136 Pilarowski Michał Zwrot podatku akcyzowego
137 Pilecka Grażyna Zwrot podatku akcyzowego
138 Przybył Jarosław Zwrot podatku akcyzowego
139 Próchniak Tomasz Zwrot podatku akcyzowego
140 Pękała Grzegorz Zwrot podatku akcyzowego
141 Płocinik Tomasz Zwrot podatku akcyzowego
142 Rachwalski Sławomir Zwrot podatku akcyzowego
143 Radliński Waldemar Zwrot podatku akcyzowego
144 Rakowski Grzegorz Zwrot podatku akcyzowego
145 Rakowski Wiesław Zwrot podatku akcyzowego
146 Rolewicz Kazimierz Zwrot podatku akcyzowego
147 Romański Leszek Zwrot podatku akcyzowego
148 Romański Marek Zwrot podatku akcyzowego
149 Sawicka Joanna Zwrot podatku akcyzowego
150 Sawicki Stanisław Zwrot podatku akcyzowego
151 Siadak Jerzy Zwrot podatku akcyzowego
152 Siemianowski Grzegorz Zwrot podatku akcyzowego
153 Sitek Elżbieta Zwrot podatku akcyzowego
154 Sobkowiak Marek Zwrot podatku akcyzowego
155 Sobkowiak Mirosław Zwrot podatku akcyzowego
156 Stachowiak Rafał Zwrot podatku akcyzowego
157 Staszewski Dariusz Zwrot podatku akcyzowego
158 Stempniewski Marcin Zwrot podatku akcyzowego
159 Stranz Natalia Zwrot podatku akcyzowego
160 Sturomski Marian Zwrot podatku akcyzowego
161 Sturomski Zygmunt Zwrot podatku akcyzowego
162 Szambelan Tadeusz Zwrot podatku akcyzowego
163 Szałek Wojciech Zwrot podatku akcyzowego
164 Szczepanek Paweł Zwrot podatku akcyzowego
165 Szerfenberg Adam Zwrot podatku akcyzowego
166 Szerfenberg Piotr Zwrot podatku akcyzowego
167 Szulc Przemysław Zwrot podatku akcyzowego
168 Tarnogrodzki Artur Zwrot podatku akcyzowego
169 Tarnogrodzki Zenon Zwrot podatku akcyzowego
170 Tomaszewski Adam Zwrot podatku akcyzowego
171 Tomaszewski Oskar Zwrot podatku akcyzowego
172 Trynka Robert Zwrot podatku akcyzowego
173 Tubacki Paweł Zwrot podatku akcyzowego
174 Tubacki Przemysław Zwrot podatku akcyzowego
175 Tubacki Tomasz Zwrot podatku akcyzowego
176 Turek Marian Zwrot podatku akcyzowego
177 Walkowiak Joanna Zwrot podatku akcyzowego
178 Wankowski Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
179 Wankowski Włodzimierz Zwrot podatku akcyzowego
180 Wawrynek Wiesław Zwrot podatku akcyzowego
181 Wawrzyk Tadeusz Zwrot podatku akcyzowego
182 Wereszczyński Tomasz Zwrot podatku akcyzowego
183 Wesołowski Jarosław Zwrot podatku akcyzowego
184 Winiarski Piotr Zwrot podatku akcyzowego
185 Winkler Mieczysław Zwrot podatku akcyzowego
186 Witlewska -Janiak Izabela Zwrot podatku akcyzowego
187 Woźniak Andrzej Zwrot podatku akcyzowego
188 Wruczyński Mariusz Zwrot podatku akcyzowego
189 Wruczyński Zygmunt Zwrot podatku akcyzowego
190 Wrzesiński Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
191 Zamiar Czesław Zwrot podatku akcyzowego
192 Zawal Jadwiga Zwrot podatku akcyzowego
193 Zawal Stanisław Zwrot podatku akcyzowego
194 Zdrojewski Krzysztof Zwrot podatku akcyzowego
195 Zdrojewski Leszek Zwrot podatku akcyzowego
196 Zdrojewski Marian Zwrot podatku akcyzowego
197 Ćwikliński Zygmunt Zwrot podatku akcyzowego
198 Śniadecka Renata Zwrot podatku akcyzowego
199 Śniadecki Bartosz Zwrot podatku akcyzowego
200 Łomonos Eugeniusz Zwrot podatku akcyzowego
201 Łukaszewski Marek Zwrot podatku akcyzowego
202 Orlina Spółka  z o.o. Zwrot podatku akcyzowego
203 Planasa  Sp. Z o.o. Zwrot podatku akcyzowego
204 Proagri Sp. Z o.o. Zwrot podatku akcyzowego
205 Rolnicza Spół. Paczkowo Zwrot podatku akcyzowego
206 Szambelan Tadeusz ulga z tytułu kupna ziemi
207 Szerfenberg Piotr ulga z tytułu kupna ziemi
208 Kapciński Walenty ulga z tytułu kupna ziemi
209 Tubacki Paweł ulga z tytułu kupna ziemi
210 Fromm Waldemar ulga z tytułu kupna ziemi
211 Szerfenberg Adam ulga z tytułu kupna ziemi
212 Cegiel Taduesz ulga z tytułu kupna ziemi
213 Berlik Piotr ulga z tytułu kupna ziemi
214 Łuczak Roman ulga z tytułu kupna ziemi
215 Łeptuch Władysław ulga z tytułu kupna ziemi
216 Grzechowiak Jacek ulga z tytułu kupna ziemi
217 Płocinik Tomasz ulga z tytułu kupna ziemi
218 Śrama Jolanta ulga z tytułu kupna ziemi
219 Klimacki Piotr ulga z tytułu kupna ziemi
220 Moskal Mirosław ulga z tytułu kupna ziemi
221 Krzysztof Owczarek ulga z tytułu kupna ziemi
222 Adamczewski Bartłomiej ulga z tytułu kupna ziemi
223 Maziarczuk Jan ulga inwestycyjna
224 Rychwalski Piotr Odroczenie – trudna sytuacja materialna