Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Osoby (1)
    oferty pracy (11)
    Klauzula informacyjna RODO (2)

Organy
    Wójt (1)
    Rada (1)
        Skład rady (2)
        Interpelacje Radnych (2)
        Petycje (1)
    Komisje (65)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mieleszyn (1)
            Skargi i petycje (1)
        Komisja Rewizyjna (1)
        Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Porządku Publicznego (1)
        Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (1)
        Komisja do Spraw Budżetu (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (7)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieleszynie (3)
        Sołectwa (15)
    Stowarzyszenia, związki międzygminne i spółki (0)
        Związki międzygminne (1)
        stowarzyszenia i organizacje na terenie gminy (7)
        Spółki prawa handlowego (1)
    Lokale użytkowe na terenie gminy (9)

Urząd Gminy
    Oświadczenia majątkowe (1)
        Wójt Gminy Mieleszyn (1)
        Urząd Gminy w Mieleszynie (10)
        Rada (1)
            kadencka 2018-2023 (16)
            kadencja 2014-2018 (15)
    Załatwianie spraw przez mieszkańców (0)
        Akta stanu cywilnego (5)
    Przetargi ważne! (50)
        Otwarte nowe (63)
        Ogłoszenia o wyborze ofert (61)
        Anulowane (11)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (4)
    Podstawa prawna działania i kompetencje (1)
        Informacje o stanie mienia komunalnego (1)
    obwieszczenia i wykazy ważne! (48)
    ochrona środowiska ważne! (15)
    Decyzje celu publicznego (0)
        "Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej" (2)
        budowa gazociagu w miejscowosci Mieleszyn działka 303 210 i 202 (0)
        budowa gazociągu Mieleszyn działka 202 (2)
        PLAY (12)
        Droga Dębłowo - Mielno (0)
        budowa gazociągu (1)
        Mała retencja (0)
        świeltice (0)
        rozbudowa drogi nr 1654P (0)
        przebudowa linii napowietrznej w Łopiennie (0)
        budowa budynku przedszkolno-żłobkowego (0)
        budowa publicznego budynku przedszkolno-złobkowego (0)
        droga Popowo Tomkowe (4)
        Budowa sieci gazowej ŚR/C PE DN 63 (3)
        Budowa linii podziemnej kablowej SN-15kV, wraz z umieszczonym równolegle kablem teletechnicznym w miejscowości Łopienno, gm. Mieleszyn (3)
        Przebudowa drogi powiatowej nr 2148P m. Karniszewo - budowa chodnika (1)
        Popowo Tomkowe działka 103 i 102 (2)
        Budowa sieci wodociagowej i kanalziacyjnej w Mieleszynie (1)
    Pożytek publiczny (7)
    Zaproszenia do składania ofert (37)
    Petycje (10)

Prawo lokalne
    Zarządzenia Wójta (2)
        z roku 2021 (80)
    dokumenty strategiczne (0)
        Statut (5)
        Regulamin urzędu (1)
        Strategia rozwoju (1)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (5)
        plany zagospodarowania przestrzennego (1)
        Plan Rozwoju Lokaknego (1)
        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieleszyn (1)
    projekty uchwał do konsultacji (10)
    akty prawa miejscowego (0)
        Baza Prawa Miejscowego (1)
        od 2010 roku (39)
        do 2010 roku (27)
    Oświata (2)

Uchwały Rady Gminy
    ogłoszenia o sesjach i projekty uchwał (20)
    Budżet (0)
        na 2021 rok (3)
        na 2020 rok (5)
        na 2019 rok (5)
        na rok 2018 (5)
        na rok 2017 (4)
        na rok 2016 (4)
        na rok 2015 (4)
        na rok 2014 (4)
    Uchwały (0)
        kadencja 2018-2023 (1)
            rok 2021 (0)
                Sesja nr XVIII (6)
                Sesja nr XIX (7)
                Sesja nr XX (12)
                Sesja nr XXI (11)
                Sesja nr XXII (8)
                sesja nr XXIII (11)
            rok 2020 (0)
                sesje nr XV, XVI i XVII (33)
                sesje nr XII XIII XIV (30)
            rok 2019 (0)
                sesje nr X i XI (20)
                sesje nr VII VIII IX (26)
                sesje nr IV V VI (23)
            rok 2018 (0)
                sesje nr I, II (18)
                sesja nr III (12)
        kadencja 2014-2018 (0)
            rok 2018 (0)
                sesje nr XXX - XXXII (17)
                sesja nr XXIX (27)
                sesje nr XXV - XXVIII (12)
            rok 2017 (0)
                sesje nr XXII XXIII XXIV (26)
                sesje nr: XVIII XIX XX XXI (21)
            rok 2016 (0)
                sesja XV XVI XVII (18)
                sesja nr XI XII XIII XIV (20)
            rok 2015 (0)
                sesja nr IX X (17)
                sesja nr VI VII VIII (17)
                sesja nr IV V (14)
            rok 2014 (0)
                sesja nr I i II i III (21)
        kadencja 2010-2014 (0)
            rok 2014 (0)
                sesje nr XXV; XXVI; XXVII (19)
                sesje XXII; XXIII; XXIV (15)
            rok 2013 (0)
                sesja nr XIX XX XXI (24)
                sesja nr XVII i XVIII (10)
                sesja nr XV i XVI (11)
            rok 2012 (0)
                sesja XIII i XIV (24)
                sesje XI i XII (10)
                sesja X (10)
                sesja IX (16)
            rok 2011 (0)
                sesja VII i VIII (23)
                sesja V i VI (20)
                sesja IV (8)
            rok 2010 (0)
                sesja III (8)
                sesja I II (10)
        kadencja 2006-2010 (0)
            rok 2010 (0)
                sesja XXIX XXX (12)
                sesja XXVII XXVIII (14)
                sesja XXVI (10)
            rok 2009 (0)
                sesja XXV (12)
                sesja XXIII XXIV (10)
                sesja XXI XXII (4)
                sesja XIX XX (7)
            rok 2008 (0)
                sesja XVII XVIII (22)
                sesja XIV XV XVI (14)
                sesja XII i XIII (11)
            rok 2007 (0)
                sesja X i XI (14)
                sesja VIII i IX (6)
                sesja VI i VII (5)
                sesja V (5)
                sesja IV (4)
            rok 2006 (0)
                sesja III (7)
                sesja II (8)
                sesja I (7)
        kadencja 2002- 2006 (17)
            Podatki lokalne (0)
                rok 2006 (4)
                rok 2005 (4)
                rok 2004 (5)
                rok 2003 (5)
            prawo lokalne (0)
                2006 (6)
                2005 (24)
                2004 (7)
                2003 (6)
                inne (5)
            z prac rady (0)
                2005 (4)
                2004 (8)
                do 2003 (8)
        pozostałe kadencje (12)
    Raport o stanie gminy (3)

Informacje o środowisku i jego ochronie
    uchwały i zarządzenia dotyczące ochrony środowiska (0)
    opracowania, projekty, programy, strategie i plany ochrony środowiska (5)
    decyzje środowiskowe (0)
        Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karniszewo, Sokolniki, Świątniki Małe, Dębłowo, Świątniki Wielkie, Przysieka Gmina Mieleszyn (6)
        budowa fermy drobiu oraz ujęcia wód podziemnych dz. nr 98 Karniszewo (13)
        Budowa chlewni w Łopiennie (0)
        przebudowa drogi powiatowej w Kowalewie (6)
        budowa stacji telefonii - Mieleszyn dz. 55 (1)
        Budowa chlewni Łopienno dz. 583 (6)
        budowa fermy drobiu w Mielnie (5)
        Budowa Elektrowni Słonecznej w Łopiennie (4)
        Przebudowa drogi gminnej nr 282015P Dębłowo - Mielno (2)
        wydobywanie kopaliny - Popowo Tomkowe działka 190 (1)
        Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Dziadkówko 44 (4)
        Budowa Elektrowni Fotwoltaicznej w Popowo Tomkowe (3)
        Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Łopiennie (2)
        wiercenia Popowo Tomkowe (2)
        budowa Elektrowni Fotowoltaicznej w łopiennie działaka 549 (3)
        Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 199/1, 174/1 położonych w miejscowości Łopienno (3)
        Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Przysieka gmina Mieleszyn (3)
        Przebudowa drogi gminnej nr 282016P w miejscowości Dziadkówko gmina Mieleszyn (3)
        Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej w miejscowości Popowo Tomkowe dz. nr 1 (3)
        Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dobiejewo dz. 86 (2)
        Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 8/2, 9, 10, 37, 38, 39, 641, 642, 643 w obrębie Łopienno, gmina Mieleszyn (2)
        Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 57 w obrębie Łopienno, gmina Mieleszyn (4)
        Wykonanie wiercenia o głębokości powyżej 100m, zainstalowaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych nie mniejszy niż 10m3/h w celu zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego oraz nawadnianiu gruntów ornych o pow. pow. 5 ha za pomocą deszczowni szpulowej (1)
        Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 199/1 w Łopiennie (1)
        Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 5MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 9/1,9/2,9/3, obręb 0012 Popowo - Ignacewo, Gmina Mieleszyn, powiat gnieźnieński, woj. wielokpolskie (1)
    Rejestr Działalności Regulowanej (1)
    Postępowania prowadzone przez inne organy (7)
    Ewidencja kąpielisk (2)

Kontrole
    Przebieg i efekty kontroli (5)
    Stanowiska, wnioski i opinie (0)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

WYBORY
    wybory do sejmu i senatu 2019 (13)
    wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (13)
    wybory do sejmu i senatu 2015 (11)
    Wybory prezydenckie 2015 (10)
    wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (9)
    wybory do sejmu i senatu 2011 (2)
    wybory prezydenckie 2010 (8)
    wybory samorządowe (0)
        wybory uzupełniajace 2019 nowe ważne! (17)
        Wybory samorządowe 2018 (26)
        wybory samorządowe 2014 (21)
        wybory uzupełniające 2013 (7)
        2010 (15)
        2006 (0)
            Gminna Komisja Wyborcza (4)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (2)
    wybory prezydenckie 2020 nowe ważne! (0)
        28 czerwca 2020 r. nowe (12)

Referendum ogólnokrajowe 2015
    referendum ogólnokrajowe 2015 (12)

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
    Informacja o dostępie do Uchwał, Dzienników i Monitora (1)
    Dzienniki Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik urzędowy Woj. Wlkp. (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Podstawa prawna (1)

Wybory ławników
    2015 (1)
    wybory ławników 2019 (1)

System eSesja
    Nagrania (1)

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij