Misja Urzędu Gminy:

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz sprawna i efektywna realizacja zadań publicznych szansą na rozwój Gminy”


      Adres Urzędu:

         Urząd Gminy Mieleszyn 
  
              Mieleszyn 23

         62 - 212 Mieleszyn

         tel.(061) 429 50 60 

         fax. /061/ 429 50 73


      adres e - mail: gmina@mieleszyn.pl

      adres strony: www.mieleszyn.pl 

  
     Godziny pracy Urzędu:

                   Pon.  8.00 - 16.00
             Wt. - Pt.   7.00 - 15.00

       Numer konta Urzędu Gminy w Mieleszynie
    
     Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 

     85 90650006 0080 0800 2088 0001

 

Numery telefonów

Sekretariat

pok. nr     13

Katarzyna Siódmiak

tel.    61 429 50 60, 609 299 084

fax.    61 429 50 73

Wójt

pok. nr    14

Artur Hańczak

tel.     61 429 50 61,

Sekretarz

pok. nr    10

Janusz Sztukowski

tel.    61 429 50 64, 604 099 539

Skarbnik

pok. nr    11

Małgorzata Woźnica

tel.    61 429 50 63, 609 299 527

 

Księgowość i podatki

pok. nr  12

Weronika Kubicka

Aleksandra Mikuła

Krzysztof Szulc

tel.    61 429 50 62, 609 299 527

Urząd Stanu Cywilnego  

pok. nr   9

Jolanta Czechowska

tel.    61 429 50 65, 722 323 241

Rolnictwo, Oświata, Ochrona środowiska

pok. nr   3

Ewelina Bogajewska

Ewa Nitka

Magdalena Kaszak

tel.    61 429 50 68, 609 299 469

Rachuba Płac 

pok. nr   4

Anna Arwońska

tel.    61 429 50 60

Kadry, Obsługa Rady    

pok. nr   5

Renata Kobrzyńska

tel.    61429 50 70, 609 299 593

Inwestycje, UE        

pok. nr   6

Agnieszka Skalska

Agnieszka Adamska

tel.    61 429 50 71, 609 299 793