Numer sprawy:
6220.5.2015

Data założenia:
2017-01-03

Temat:
odmowa uchylenia ostatecznej decyzji z dnia 12.05.2016 r. nr 6220.5.2015

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: