Akty prawa miejscowego od 2010 znajdują się na stronie

Zintegrowanego Portalu Prawa Miejscowego  

 http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywMieleszynie/tabBrowser/mainPage