Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy w Mieleszynie

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.


Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Urzędem Gminy w Mieleszynie należy:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl  (bezpłatnie)

Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot: Urząd Gminy w Mieleszynie (Województwo Wielkopolskie, powiat gnieźnieński)

3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji Szczegółowe Informacje zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu

elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja

umożliwiająca wysłanie dokumentu.


Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Mieleszynie: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gmina Mieleszyn

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on - line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 15:00) do Sekretariatu Urzędu Gminy w Mieleszynie pokój nr 13, na następujących nośnikach danych:

  1. Dyskietka 1,44 MB

  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

  3. Płyta CD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 2. Akceptowalne formaty załączników to:

  1. DOC, RTF

  2. XLS

  3. TXT

  4. GIF, TIF, BMP, JPG

  5. PDF

  6. ZIP


 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 2. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.