Zapytanie ofertowe na zadanie:

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI I KARNISZEWO, MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ORAZ BUDOWA PSZOK W MIEJSCOWOŚCI PRZYSIEKA, GMINA MIELESZYN