W sprawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mieleszyn

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
XXII/168/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
14 od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wlkp.