W sprawie:
wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
XXII/167/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia