W sprawie:
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieleszyn na lata 2021-2026

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
XXII/164/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od odgłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wlkp