W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mieleszyn w 2021 r.

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
XXII/163/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia