Informacja o wyborze oferty „Realizacja usług przewozowych uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkola na terenie Gminy Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 1 września 2021 roku do końca roku szkolnego tj. do 24 czerwca 2022 r.”