Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Popowo Tomkowe dz. nr 57