Protokół z XX Sesji Rady Gminy Mieleszyn z dnia 30 kwietnia 2021 r.