Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego, budowa ciągów pieszych i placów rekreacyjnych i sportowych w miejscowowści Popowo Tomkowe Gm. Mieleszyn, na działkach nr 102, 103 ark. 1