Informacja o otwartych ofertach na zapytanie ofertowe pn. odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. z terenu Gminy Mieleszyn