Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 maja 2021 r.