W sprawie:
przekazania petycji Mieszkańców Popowa Tomkowego według właściwości Wójtowi Gminy Mieleszyn

Data uchwały:
2021-04-30

Numer uchwały:
XX/151/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia