W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Data uchwały:
2021-04-30

Numer uchwały:
XX/148/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego