W sprawie:
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Mieleszyn

Data uchwały:
2021-04-30

Numer uchwały:
XX/147/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego