Informacja o posiedzeniu komisji ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz komisji ds. Budżetu w dniu 17 maja 2021 r.