W sprawie:
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieleszyn na lata 2021-2026

Data uchwały:
2021-04-30

Numer uchwały:
XX/146/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego