W sprawie:
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Data uchwały:
2021-04-30

Numer uchwały:
XX/145/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 lipca 2021 r.