W sprawie:
uznania petycji A.R. za niezasługującą na uwzględnienie

Data uchwały:
2021-03-12

Numer uchwały:
XIX/139/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia