W sprawie:
w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mieleszyn w 2021 r.

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
XVIII/132/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia