Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn o wszczęciu postępowania