Petycja nr 3 z 21.12.2020 r. w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Gminy