Petycja nr 1 z 14.12.2020 r. w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Gminy.