W sprawie:
bezzasadności skargi B. A. na działanie Wójta Gminy Mieleszyn polegające na opublikowaniu w formie niezanonimizowanej, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieleszyn petycji naruszającej przepisy ustawy o petycjach i ustawy o dostępie do inform..

Data uchwały:
2021-01-28

Numer uchwały:
XVII/129/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia