Petycja mieszkańców Łopienna z dnia 4 11 2020 r.

Odpowiedź na petycję.