W sprawie:
uchwały budżetowej na 2020 r.

Data uchwały:
2019-12-19

Numer uchwały:
XI/77/2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
1 stycznia 2020 r.
Dz.Urz.Woj.Wlkp.2020.18