zbiorcze zestawienie ofert

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.