Wykaz podatników, którym umorzono, odroczono, rozłożono na raty zaległości podatkowe, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok