W sprawie:
uchwały budżetowej na 2018 rok

Data uchwały:
2017-12-15

Numer uchwały:
XXIV/130/2017

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
1 stycznia 2018 r.
Dz.Urz.Woj.Wlkp.2017.8642