KOMUNIKAT

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1

W MIELESZYNIE

 

     W dniu 13 października 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mieleszynie, powołanej zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 5 października 2015 r. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie

 

Przewodniczący Komisji

 

Agata Kujawska, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Monika Anna Szulc, zam. Łopienno

zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

 

Członkowie Komisji

 

Łukasz Kasperski, zam. Mieleszyn

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

 

Aleksandra Krystyna Winiarska, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz?15"

 

Dominika Żok, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Marta Katarzyna Kucharska, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 

Sylwia Adamczewska, zam. Dębłowo

zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

 

Patrycja Maria Bilińska, zam. Borzątew

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 

Renata Maria Kobrzyńska, zam. Mieleszyn

wskazana przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mieleszynie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mieleszynie tel. 61 429 50 82.

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

               w Mieleszynie

 

             /-/ Agata Kujawska  

==========================================================================

 

KOMUNIKAT

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2

W MIELNIE

 

     W dniu 13 października 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Mielnie, powołanej zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Mieleszyn  z dnia 5 października 2015 r. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie

 

Przewodniczący Komisji

 

Dorota Małgorzata Perlik, zam. Mielno

zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Ewelina Kinga Mazur, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 

 

Członkowie Komisji

 

Tamara Anna Gruszczyńska, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

 

Ewa Tomaszewska, zam. Mielno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Klaudia Anna Jasińska, zam. Popowo-Ignacewo

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 

Magdalena Błachowiak, zam. Mielno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

Sławomir Cezary Ciesielski, zam. Dębłowo

zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN

 

Ewa Mirosława Nitka, zam. Mieleszyn

wskazana przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Mielnie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mielnie tel. 609 299 593.

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

                   w Mielnie

 

     /-/ Dorota Małgorzata Perlik    

 

============================================================================= 

KOMUNIKAT

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3

W ŁOPIENNIE

 

     W dniu 13 października 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łopiennie, powołanej zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 5 października 2015 r. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie

 

Przewodniczący Komisji

 

Elżbieta Wawrzyk, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Wioleta Mataczyńska, zam. Łopienno

wskazana  przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

Członkowie Komisji

 

Aleksandra Wasela, zam. Łopienno

zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

Edyta Rossa, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

 

Joanna Helena Sulej, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz?15"             

 

Janusz Liberski, zam. Łopienno

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Maria Małgorzata Chruściel, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

Olga Hajkowska, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

 

Małgorzata Lisiecka, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łopiennie mieści się w Szkole Podstawowej w Łopiennie tel. 61 429 50 87.

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

                 w Łopiennie

 

           /-/ Elżbieta Wawrzyk    

============================================================================

KOMUNIKAT

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4

W KARNISZEWIE

 

     W dniu 13 października 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Karniszewie, powołanej zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 5 października 2015 r. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie

 

Przewodniczący Komisji

 

Stanisława Mazur, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Paweł Tubacki, zam. Karniszewo

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Członkowie Komisji

 

Joanna Szymańska, zam. Popowo Tomkowe

zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 

Michalina Kasperska, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

 

Szymon Leszek Wojtaszak, zam. Świątniki Wielkie

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz?15"

 

Lidia Mościcka, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 

Dawid Łukaszewski, zam. Dębłowo

zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

 

Sandra Żołyńska, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 

Karol Łapiński, zam. Mieleszyn

wskazany przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Karniszewie mieści się w Szkole Podstawowej w Karniszewie tel. 609 299 173.

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

                w Karniszewie

 

           /-/  Stanisława Mazur