KOMUNIKAT

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1

W MIELESZYNIE

 

     W dniu 28 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mieleszynie, powołanej zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 20 kwietnia 2015 r. w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie

 

Przewodniczący Komisji

 

Agata Maria Sztukowska, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Weronika Macioszek, zam. Mieleszyn

wyborca uzupełniający skład komisji

 

 

Członkowie Komisji

 

Wanda Barbara Kozłowska, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

Agata Kujawska, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

Justyna Chuda, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

Agnieszka Łukaszewska, zam. Dębłowo  

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

 

Renata Maria Kobrzyńska, zam. Mieleszyn

wskazana przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mieleszynie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mieleszynie tel. 61 429 50 82.

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

               w Mieleszynie

 

     /-/ Agata Maria  Sztukowska

 

=============================================================

KOMUNIKAT

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2

W MIELNIE

 

     W dniu 28 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Mielnie, powołanej zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mieleszyn  z dnia 20 kwietnia 2015 r. w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie

 

Przewodniczący Komisji

 

Ewa Tomaszewska, zam. Mielno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Karol Kubicki, zam. Mieleszyn

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

 

Członkowie Komisji

 

Dorota Małgorzata Perlik, zam. Mielno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

Alicja Wójcik, zam. Mielno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

Anna Łukaszewska, zam. Dębłowo 

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

 

Ewa Mirosława Nitka, zam. Mieleszyn

wskazana przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

Adrian Stanisław Bereźnicki, zam. Mieleszyn

wyborca uzupełniający skład komisji

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Mielnie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mielnie tel. 609 299 593.

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

                   w Mielnie

 

        /-/ Ewa Tomaszewska   

 

======================================================

KOMUNIKAT

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3

W ŁOPIENNIE

 

     W dniu 28 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łopiennie, powołanej zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 20 kwietnia 2015 r. w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie

 

Przewodniczący Komisji

 

Elżbieta Wawrzyk, zam. Łopienno

wskazana  przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Aleksandra Ewa Wasela, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

 

Członkowie Komisji

 

Ewelina Kinga Mazur, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

Marta Kucharska, zam. Łopienno

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

Łukasz Kasperski, zam. Mieleszyn

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

 

Janusz Wojciech Liberski, zam. Łopienno

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

Grażyna Teresa Karwańska, zam. Łopienno

wyborca uzupełniający skład komisji

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łopiennie mieści się w Szkole Podstawowej w Łopiennie tel. 61 429 50 87.

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

                 w Łopiennie

 

           /-/ Elżbieta Wawrzyk    

 

================================================================ 

KOMUNIKAT

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4

W KARNISZEWIE

 

     W dniu 28 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Karniszewie, powołanej zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 20 kwietnia 2015 r. w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie

 

Przewodniczący Komisji

 

Paweł Bolesław Tubacki, zam. Karniszewo

zgłoszony  przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Dawid Łukaszewski, zam. Dębłowo 

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

 

 

Członkowie:

 

Joanna Szymańska, zam. Popowo Tomkowe

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

Stanisława Mazur, zam. Mieleszyn

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

Maciej Aleksander Liberski, zam. Łopienno

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

Karol Łapiński, zam. Mieleszyn

wskazany przez Wójta Gminy Mieleszyn

 

Dominika Żok, zam. Mieleszyn

wyborca uzupełniający skład komisji

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Karniszewie mieści się w Szkole Podstawowej w Karniszewie tel. 609 299 173.

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

                w Karniszewie

 

     /-/ Paweł Bolesław Tubacki