ZARZĄDZENIE NR 16/2015

WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

                 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U.  Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z § 10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345,  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 § 1. Powołuje się 4 (cztery) obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Mieleszyn w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w następujących składach osobowych:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Mieleszynie

siedziba: Świetlica Wiejska, Mieleszyn 24a, 62-212 Mieleszyn

 

Lp.

Imię(imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu zgłaszającego

1.

Wanda Barbara Kozłowska

Mieleszyn

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

2.

Agata Kujawska

Mieleszyn

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

3.

Justyna Chuda

Mieleszyn

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

4.

Agnieszka Łukaszewska

Dębłowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Janusza Korwin-Mikke

5.

Agata Maria Sztukowska

Mieleszyn

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

6.

Renata Maria Kobrzyńska

 

Mieleszyn

Wójt Gminy Mieleszyn

7.

 

Weronika Macioszek

Mieleszyn

wyborca uzupełniający skład komisji

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza 2 w Mielnie

siedziba: Świetlica Wiejska, Mielno 33, 62-212 Mieleszyn

 

Lp.

Imię(imiona) i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu zgłaszającego

1.

Dorota Małgorzata Perlik

Mielno

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

2.

Karol Kubicki

Mieleszyn

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

3.

Alicja Wójcik

Mielno

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

4.

Anna Łukaszewska

Dębłowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Janusza Korwin-Mikke

5.

Ewa Tomaszewska

Mielno

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

6.

 

Ewa Mirosława Nitka

Mieleszyn

Wójt Gminy Mieleszyn

7.

 

Adrian Stanisław Bereźnicki

Mieleszyn

wyborca uzupełniający skład komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łopiennie

siedziba: Szkoła Podstawowa, Łopienno 117, 62-213 Łopienno

 

Lp.

Imię(imiona) i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu  zgłaszającego

1.

Aleksandra Ewa Wasela

Łopienno

Komitet Wyborczy Kandydata na

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

2.

Ewelina Kinga Mazur

Mieleszyn

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

3.

Marta Kucharska

Łopienno

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

4.

Łukasz Kasperski

Mieleszyn

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Janusza Korwin-Mikke

5.

Janusz Wojciech Liberski

Łopienno

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Adama Jarubasa

6.

 

Elżbieta Wawrzyk

Łopienno

Wójt Gminy Mieleszyn

7.

 

Grażyna Teresa Karwańska

Łopienno

wyborca uzupełniający skład komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Karniszewie

siedziba: Szkoła Podstawowa, Karniszewo 11a, 62-212 Mieleszyn

 

Lp.

Imię(imiona) i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu zgłaszającego

1.

Joanna Szymańska

Popowo Tomkowe

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

2.

Stanisława Mazur

Mieleszyn

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

3.

Maciej Aleksander Liberski

Łopienno

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

4.

Dawid Łukaszewski

Dębłowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Janusza Korwin-Mikke

5.

Paweł Bolesław Tubacki

Karniszewo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

6.

 

Karol Łapiński

Mieleszyn

Wójt Gminy Mieleszyn

7.

 

Dominika Żok

Mieleszyn

wyborca uzupełniający skład komisji

           

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mieleszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

             Wójt

/-/ Janusz Kamiński