Krajowe Biuro Wyborcze uruchomiło stronę internetową dotyczącą wyborów, która dostępna jest pod adresem:

http://prezydent2015.pkw.gov.pl