Biblioteka Publiczna w Mieleszynie

     62 - 212 Mieleszyn
  
    Mieleszyn 

   Dyrektor:  Olga Hajkowska


      tel. (61) 429 50 81 


   Otwarta w dniach i godzinach:

   
     Środa : 9.00 - 16.00

     Piątek: 9.00 - 16.00

 

Filia  w Łopiennie:

tel.(61) 429 50 89

Otwarta w poniedziałki  9.00 - 15.00