INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1

W MIELESZYNIE

z dnia 29 września 2011 r.

    Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mieleszynie:

 

 

Przewodniczący

 

Anna Kamińska

zam. Mieleszyn

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Joanna Wasela

zam. Łopienno

 

Członkowie:

 

Sebastian Ramzes Frydrychewicz

zam. Mieleszyn

Kornelia Mataczyńska

zam. Łopienno

Aleksandra Barańska

zam. Mieleszyn

Monika Wasela

zam. Łopienno

Małgorzata Moskal

zam. Mieleszyn

Stanisława Mazur

zam. Mieleszyn

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mieleszynie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mieleszynie 24a, tel. 61 429 50 82.

 

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Mieleszynie

 

/-/ Anna Kamińska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Mieleszynie informuje, że w dniu 9 października 2011 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 600.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 700 do 2100.

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Mieleszynie

 

/-/ Anna Kamińska

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2

W MIELNIE

z dnia 29 września 2011 r.

 

    Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Mielnie:

 

 

Przewodniczący

 

Ewa Tomaszewska

zam. Mielno

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Agnieszka Buś

zam. Mielno

 

Członkowie:

 

Patrycja Anna Cieślewicz

zam. Kowalewo

Monika Anna Szulc

zam. Łopienno

Krzysztof Buś

zam. Mielno

Magdalena Błachowiak

zam. Mielno

Adrian Stanisław Bereźnicki

zam. Mieleszyn

Renata Maria Kobrzyńska

zam. Mieleszyn

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Mielnie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mielnie 33, tel. 609299593.

 

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Mielnie

 

/-/ Ewa Tomaszewska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Mielnie informuje, że w dniu 9 października 2011 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 600.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 700 do 2100.

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Mielnie

/-/ Ewa Tomaszewska

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3

W ŁOPIENNIE

z dnia 29 września 2011 r.

    Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łopiennie:

 

Przewodniczący

 

Elżbieta Wawrzyk

zam. Łopienno

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Bogumiła Zofia Pawlak

zam. Łopienno

 

Członkowie:

 

Maria Małgorzata Chruściel

zam. Łopienno

Aleksandra Wasela

zam. Łopienno

Agnieszka Biernacka

zam. Łopienno

Janusz Wojciech Liberski

zam. Łopienno

Marzena Kiełczewska

zam. Łopienno

Wioleta Maria Mataczyńska

zam. Łopienno

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łopiennie mieści się w Szkole Podstawowej w Łopiennie 117, tel. 61 429 50 87.

 

 

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Łopiennie

 

/-/ Elżbieta Wawrzyk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łopiennie informuje, że w dniu 9 października 2011 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 600.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 700 do 2100.

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Łopiennie

/-/ Elżbieta Wawrzyk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4

W KARNISZEWIE

z dnia 29 września 2011 r.

    Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Karniszewie:

 

 

Przewodniczący

 

Paweł Bolesław Tubacki

zam. Karniszewo

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Olga Hajkowska

zam. Łopienno

 

Członkowie:

 

Anna Marta Piotrowicz

zam. Mieleszyn

Przemysław Wawrzyk

zam. Łopienno

Izabela Kowalska

zam. Łopienno

Rafał Kubicki

zam. Mieleszyn

Tomasz Mitulski

zam. Mielno

Stefan Pawęzka

zam. Karniszewo

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Karniszewie mieści się w Szkole Podstawowej w Karniszewie 11a, tel. 61 429 50 86.

 

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Karniszewie

 

/-/ Paweł Bolesław Tubacki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Karniszewie informuje, że w dniu 9 października 2011 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 600.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 700 do 2100.

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Karniszewie

/-/ Paweł Bolesław Tubacki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------