Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnych